chinhsach

Công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính

Dưới đây là công bố tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính:
2 April, 2024 By admin

Danh mục hàng hoá không vận chuyển

Dưới đây là danh sách hàng hoá Bảo Vận từ chối vận chuyển:
2 April, 2024 By admin

Chính sách bảo hành

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, THỜI HẠN KHIẾU NẠI, MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Quy trình giải quyết khiếu nại 1.Tiếp nhận khiếu nại Số điện thoại tiếp nhận khiếu nại: + Tại Hà Nội: 0902290055 + Tại Hồ Chí Minh: 0906090055 Email tiếp nhận khiếu nại: info@baovan.com.vn Khiếu nại trực tiếp tại trụ […]
12 January, 2024 By admin

Chính sách bảo mật

Trong ngành logistics, việc thu thập thông tin không chỉ giúp cải thiện dịch vụ và tối ưu hóa quy trình vận chuyển, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu khách hàng. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Mục đích chính của việc thu thập thông […]
9 January, 2024 By admin

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với BaoVan Logistics nơi cung cấp các giải pháp logistics toàn diện. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.   Dịch vụ BaoVan Logistics cung cấp các dịch vụ sau: vận chuyển […]
9 January, 2024 By admin