banner

Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với BaoVan Logistics nơi cung cấp các giải pháp logistics toàn diện. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

 

  • Dịch vụ BaoVan Logistics cung cấp các dịch vụ sau: vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, và các dịch vụ hậu cần khác. Chi tiết về từng dịch vụ sẽ được cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.

 

  • Trách nhiệm của Khách hàng: Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn ở trọng lượng, kích thước, và nội dung của lô hàng. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm về việc đóng gói hàng hóa đúng cách.

 

  • Giới hạn Trách nhiệm BaoVan Logistics không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc không tuân thủ các hướng dẫn đóng gói, thông tin sai lệch về hàng hóa, hoặc các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 

  • Phí và Thanh toán Chi phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên trọng lượng, kích thước của lô hàng và khoảng cách vận chuyển. Tất cả các khoản phí phải được thanh toán đầy đủ trước khi dịch vụ được thực hiện.

 

  • Bảo mật và Quyền riêng tư BaoVan Logistics cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba ngoại trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc tuân theo yêu cầu pháp lý.

 

  • Thay đổi Điều khoản BaoVan Logistics có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Luật Áp dụng và Giải quyết tranh chấp Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của BaoVan Logistics sẽ được giải quyết theo luật pháp của Việt Nam.