Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

  • Trở thành đơn vị Cung cấp dịch vụ Hậu cần thứ 3 (3PL) hàng đầu tại Việt Nam, có tiêu chuẩn quốc tế và được khách hàng trong nước và nước ngoài tin dùng.

Sứ mệnh

  • Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, tính hệ thống và đầu tư vào cơ sở vật chất.

  • Mang đến cho các doanh nghiệp vừa và lớn hệ thống logistics tốt, uy tín và kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài.

  • Đưa thương hiệu việt ra thế giới, phát huy vai trò, phẩm chất tốt của người Việt Nam.

Giá trị

  • Lấy đầu tư vào điều kiện vật chất, công nghệ và kỹ thuật làm gốc.

  • Hoàn thiện quy trình theo chuẩn quốc tế. Đào tạo và khuyến khích phát triển tố chất con người, phát huy vai trò xã hội.

  • Tôn trọng pháp luật, các quy định của  quốc gia, quốc tế.

Liên hệ ngay

#NV43, Khu ĐTM Trung Văn, P. Trung Văn, NTL, Hà Nội

(+84) 243-999-0055

(+84) 90-229-0055

info@baovan.com.vn

Tra cứu BP, BK

Điền các số vận đơn, cách nhau dấu phẩy (có thể đến 10 vận đơn)

Hướng dẫn?

Khách hàng nổi bật

vincomerce.png
xuan hoa logo.png
zara logo.png
nguyen le logo.png
Unicharmlogo.png