banner

Về chúng tôi

Yếu tố làm nên thành công:

  • Luôn lấy uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ làm thước đo hàng đầu; những con người làm việc cho Bảo Vận Logistics là những người am hiểu dịch vụ, có ý chí, kiến thức và luôn coi trọng tính hệ thống, tính hợp lý và hướng đến lợi ích chung.

  • Đầu tư để nâng cao năng lực, luôn hướng đến mục tiêu lâu dài 5-10 năm, định hướng kết hợp với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

  • Không ngừng học hỏi công nghệ từ các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp toàn cầu để kiện toàn hệ thống.

  • Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động; minh bạch trong quản lý, tuân thủ pháp luật và đặt sứ mệnh lên trên kinh doanh.

Mục tiêu chiến lược:

  • Hoàn thiện chuỗi cung ứng và giải pháp logistics cho các đơn vị, tập trung vào giải pháp cho các mảng dự án; các dịch vụ cho lĩnh vực thương mại điện tử và hoàn thiện mạng lưới, phương tiện ở các trung tâm lớn trên toàn quốc.

  • Kết nối với các đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế

  • Tham gia các hiệp hội vận tải quốc tế.

  • Với mục tiêu lấy an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ tốt làm mục tiêu, Bảo Vận hy vọng trở thành đối tác đáng tin cậy của quý khách hàng.