top of page

Tuyển dụng

Tra cứu BP, BK

Điền các số vận đơn, cách nhau dấu phẩy (có thể đến 10 vận đơn)

Hướng dẫn?

Chăm sóc khách hàng

Vận tải xe tải

090 229 0055

CPN, giao nhận

093 321 0055

Kho vận

090 229 0055

Đại lý hải quan

090 229 0055

E-Logistics (TMĐT)

090 229 0055

Nộp Hồ Sơ trực tuyến

Họ và tên:

Email:

Vị trí mong muốn:

Địa điểm làm việc:

Tải hồ sơ:

Nội dung:

arrow&v

vd: nguyenvana-cv.docx

Tải lên tại đây

Đã gửi hồ hồ sơ thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Có lỗi xảy ra! Mời bạn nhập lại đúng thông tin

arrow&v
bottom of page