Triết lý kinh doanh - BAOVAN Logistics

banner

VỀ CHÚNG TÔI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Cộng đồng

Công nghệ

Quy trình

Đào tạo

An toàn

Con người

Cộng đồng

Luôn hướng đến xây dựng môi trường làm việc tốt, đối tác tốt, cạnh tranh và tạo ra giá trị cho xã hôi, cho cộng đồng. Tuân thủ luật pháp, tối ưu hóa các nguồn lực và chia sẻ với khách hàng.

Công nghệ

Phát triển hệ thống phần mềm nghiệp vụ, quản lý, chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn khu vực, tạo sự thuận tiện tối đa và kết nối với các đối tác, chính xác và minh bạch về số liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu tối đa chi phí.

Quy trình

Cốt lõi của dịch vụ được xây dựng dựa trên các quy trình, tiêu chuẩn. Xây dựng quy trình, tuân thủ và luôn cập nhật sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng được sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo khả năng kiểm soát mọi lúc, mọi nơi.

Đào tạo

Đào tạo là nền tảng hình thành tiêu chuẩn, văn hóa. Hoạt động đào tạo thường xuyên góp phần thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, về nghiệp vụ, các quy định, chính sách, qua đó đảm bảo mọi người làm việc đúng và tránh được những rủi ro trong công việc.

An toàn

Thước đo của doanh nghiệp hậu cần luôn lấy yếu tố an toàn lên hàng đầu. An toàn lao động, an toàn dịch vụ, an toàn trong việc tuân thủ quy định là nền tảng cho phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Con người

Luôn hướng đến con người, tạo môi trường làm việc tích cực, sự nỗ lực tối đa cho nhân viên, qua đó họ sẽ luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.