Vị trí đang tuyển - BAOVAN Logistics

banner

Vị trí đang tuyển

Nhân viên bốc xếp

Kho Bảo Vận 02 , Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

1 open position

View Profile

Nhân viên lái xe nâng

Kho Bảo Vận 02 , Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

1 open position

View Profile

Quản Lý Kho

Kho Bảo Vận 02 , Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

1 open position

View Profile